Nábytek

Tvrzníková

Obchodní a dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi internetovým obchodem www.nabytek-jablunkov.cz (dále jen "internetový obchod"), se sídlem Velebnovského 153,  739 91 Jablunkov, IČO: 743 37 807, (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky, (kupujícími, objednateli) uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

1. Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků je zacházeno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po uzavření objednávky a splnění kupní smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření, že s tímto zpracováním nesouhlasí. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Provozovatel internetového obchodu www.nabytek-jablunkov.cz prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

2. Objednání zboží

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde si můžete jednoduše a pohodlně objednávat pomocí nákupního košíku.Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964, občanský zákoník, máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty.
Nepodnikatelský subjekt může odstoupit od smlouvy za splnění těchto podmínek:

 • Kontaktujte nás (písemně), se žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu

 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

a) Nesmí být použité
b) Musí být nepoškozené
c) Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

 • ­Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí zákazník sám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Ceny

Všechny uvedené ceny jsou konečné. Cena, která je uvedena je cenou konečnou a je platná do odvolání, tzn.: tuto cenu (+poštovné, podle způsobu platby) zaplatíte při převzetí zboží na Vaší dodací adrese, kterou uvedete v objednávce.

5. Záruční a reklamační podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným obchodním nebo občanským zákoníkem.

Prodávající (dodavatel) poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta minimálně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zásilková služba dodá a kupující převezme od zásilkové služby zboží, které uhradí kupní cenu. Součástí zásilky je i dodací list s fakturou nebo potvrzený záruční list. V případě vlastního odběru zboží na naší prodejně Vám bude po zaplacení vystaven doklad o koupi a potvrzen záruční list prodejnou.

Při uplatnění reklamace se musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího a je v záruční lhůtě. K tomuto účelu doloží doklad o koupi nebo potvrzený záruční list.

Pokud je zboží dodáno přepravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385).

 

DODACÍ PODMÍNKY

Možnosti způsobu platby

Při nákupu v našem obchodě máte možnost výběru z těchto způsobu provedení platby:

 • Platba převodem, předem na účet prodejce: 43-3658110277/ 0100 KB Jablunkov. Jako podklad k platbě slouží prodejcem potvrzená objednávka. Daňový doklad je předán zákazníkovi při předání zboží. Termín dodání zboží začíná běžet připsáním zboží na účet prodejce.
 • Platba hotově, při předání zboží. Zákazník zaplatí zboží na místě jeho doručení přímo dopravci. Daňový doklad je předán zákazníkovi při předání zboží.
 • Platba hotově při odběru zboží ze skladu kamenné prodejny prodejce na adrese: Plk. Velebnovského 153, 739 91 Jablunkov. Daňový doklad je předán zákazníkovi při odběru zboží.
 • Jiný způsob platby je mezi prodejcem a zákazníkem řešen idividuálně, po dohodě.

Způsob dopravy

 • Doprava je zajištěna převážně vlastními vozidly nebo kurýrní službou, případně Českou poštou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 • Zboží zasílané Českou poštou je doručováno službou „obchodní balík“ většinou do 24 hod od podání. Zboží doručované firemními vozy je obvykle dodáváno  v následujících  24 hodinách po předchozí tel. potvrzení závozu zboží našim operátorem.
 • Dopravné je při objednávce do 10 000,- Kč vč. DPH účtováno paušálně a to ve výši 250,- Kč
 • Dopravné při objednávce nad 10 000,- Kč vč. DPH je ZDARMA!
 • Možnost vlastního odběru zboží přímo v naší kamenné prodejně v Jablunkově , Plk. Velebnovského 153
 • Odběr zboží si zajistí kupující, po obdržení informace, že zboží je již na skladě.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.